flageng

 

Blogg & nyheter

Image

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.bisevo.se/

Vad har Nobelpriset i ekonomi med gamification att göra?

Nobelpris

I oktober utsågs Nobelpriset i ekonomi. Det blev den amerikanska professorn, Richard H. Thaler som tilldelades priset för sitt bidrag till beteendeekonomin, genom att integrera ekonomi med psykologi. Vi människor tänker oftast kortsiktigt och har svårt att agera på lång sikt även om vi vet att det är bättre för oss.

Thaler visar att de tre psykologiska faktorerna begränsad rationalitet, sociala preferenser och bristande självkontroll påverkar ekonomiska beslut. Han har genom sin forskning bevisat att vi människor inte handlar rationellt, som ekonomiska teorier förutsätter. I stället faller vi ofta för kortsiktiga belöningar på bekostnad av långsiktiga löften eller intentioner.


”Knuffa” människor i rätt riktning

Resultatet av Thalers forskning tillämpas inom många områden idag. I ”knuff”-teorin (eng. nudge), påverkar man människors val och beteenden genom att ”knuffa” dem eller försiktigt leda dem i rätt riktning. Det innebär att man underlättar för dem att välja rätt. Detta används exempelvis för att få människor att välja en mer hälsosam livsstil genom att placera grönsaker strategiskt riktigt i en restaurang så att man först tar grönsaker och därefter kolhydrater.

 “Knuff”-teorin går även att tillämpa i arbetslivet – exempelvis har många företag sina skrivare automatiskt inställda på dubbelsidig utskrift. Företagen sparar pengar och det är bra för miljön eftersom det går åt mindre papper. Men valet att skriva ut på enkelsidor finns fortfarande.

Ett annat exempel är gamification, där ”knuffande” används genom att man får guidning och feedback. Det kan vara svårt att fokusera på långsiktiga mål, inte bara privat som t ex pensionssparande, utan även i arbetet, t ex om fem år ska vi ha ökat marknadsandelarna med 20 procent. Men vad innebär det för medarbetarna? Vad ska de göra annorlunda mot idag? För att förändringar ska uppstå i företag måste varje person veta vad de ska göra och hur det ska göras. Gör de rätt bör de belönas. När man belönar beteendeändringar så ökar chansen att det fastnar som en sund rutin.

Så även om vi människor sällan agerar rationellt, så finns det många sätt som gör det enklare för oss att göra rätt val, och det har Richard H Thaler definitivt påvisat.

 

Källor:

Nudge – Improving decisions about health, wealth and happiness, Richard H. Thaler/Cass R. Sunsteing, 2008

Kungliga vetenskapsakademien, http://www.kva.se 

Bli bäst av att mäta rätt saker
Bisevo Logo
Kontakta oss

Kistagången 12
164 40 Kista
Tel. 08-121 31 61
Email: info@bisevo.se