flageng

 

Blogg & nyheter

Image

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.bisevo.se/

Utvärdering av ett gamification projekt

Utvärdering av ett gamification projekt

Gamification
Under ett år har Bisevo genomfört ett gamification projekt hos en kund. Syftet med programmet var att utveckla rollen som projektledare. Exempelvis hur man leder möten, hanterar relationer med kunder och projektdeltagare och ger feedback.

I programmet användes appen, GameChanger Bisevo. Tillsammans i gruppen valde vi ut dom viktigaste aktiviteterna för en projektledare. Vi anpassade appen så att den innehöll just dessa aktiviteter och gjorde ett roligt spel av projektledarnas arbetsprocess.

Ökad tydlighet
Ett exempel var att införa planeringsmöten enligt en viss agenda. Några av kursdeltagarnas återkoppling löd: ”Jag har fått mer förståelse för hur en grupp fungerar och hur viktigt det är med information” och ”Tydligare spelregler på möten”.

Utbildning och uppföljning
I programmet ingick även nätverksträffar där alla projektledare träffades i 6 heldagar utspridda under 12 månader. Träffarna innehöll delvis utbildning men främst var formatet öppna diskussioner och möjlighet att dela erfarenheter. Samt uppföljning i hur det går för alla i deras spel.

Resultat
Ca 80 % av projektledarna, som har svarat på utvärderingen, anser att gamification projektet har ökat lönsamheten i deras projekt. Vi vet ännu inte med hur mycket men det är mellan några få procent och upp till 15 procent.


Vill du veta mer? Kontakta oss!

Gamification Säljutbildningar Föreläsningar Ledarskap
 

Man kan inte säga till ett träd att det ska sluta ...
Coop och If provar gamification
Bisevo Logo
Kontakta oss

Kistagången 12
164 40 Kista
Tel. 08-121 31 61
Email: info@bisevo.se