Släpp loss dina medarbetares fulla potential med

Gamification

Gamification för företag

Vår app, GameChanger skapar sunda och framgångsrika vanor!

GameChanger har många fördelar, på ett roligt sätt engageras personalen och alla ser förbättringarna.

Vi omvandlar mål och planer till vad som ska göras på grupp- och individnivå.

Innehållet, det man tränar på, kan vara att leda på distans, jobba hemifrån, en arbetsprocess, sunda vanor för hälsa, säkerhetsrutiner eller säljaktiviteter.

GameChanger är den sista pusselbiten i utbildningar och förändringsprojekt. Pusselbiten som får det att hända.

Gamification app

Mätbara resultat

GameChanger Bisevo ger mätbara resultat. Här är tre olika resultat från gamification projekt:

Image
Image
Image

Prova Gamification kostnadsfritt i 2 veckor

Roligt, strukturerat och socialt oavsett var man jobbar

Image

Vad säger våra kunder?

”GameChanger appen har bidragit till att skapa positiva incitament för mekanik-
konstruktörerna i sina rutiner för t ex simuleringar och design”


tetra pak logotype regular

”Jag gillade appen med saker som är viktiga att tänka på före under och efter ett kundmöte”

Roger Emericsson
Gruppchef

afry

”Jag har en tydligare process i mitt sälj idag, efter att ha använt appen under ett par månader”

Jessika Wahlberg
Brand Ambassador
luctra

”Med gamification är det väldigt lätt att se vilket resultat som uppnås i produktionen”

Brenton Bate
Utbildare

midroc

”GameChanger appen gör att de beteenden vi lärt oss under utbildningen lever kvar”

Malin Gangnor

Regionchef
moelven

Image

Varför fungerar Gamification?

Motivation
Spelplattformen GameChanger Bisevo baseras på forskning inom Organisational Behaviour Management (OBM). Fokus för OBM är att öka de beteenden som är bra för verksamheten. De som skapar en trygg och tillitsfull arbetsplats med sunda vanor som leder mot egna och gemensamma mål.

Lärande
Reflektion är grunden för allt lärande. GameChanger appen hjälper medarbetarna att reflektera kring viktiga arbetsuppgifter, när de utförs.

Ger vägledning i viktiga arbetsuppgifter
Medarbetarna får vägledning i viktiga arbetsuppgifter och i GameChanger appen ser de hur de ligger till mot sina mål.

Engagerande
Vi triggas av att jobba mot gemensamma mål och se våra framsteg.

Vad kan Gamification användas till

Utbilda - Reflektion och lärande i viktiga arbetsuppgifter

Motivera - Säljare, chefer, kundservice, återförsäljare mfl

Optimera arbetsflöden - Säljprocess, ledarskap, introduktion, säkerhet

Implementation - Värderingar och kulturförändring

Image

Gamification - Hur går det till?

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Utbildning i appen

Appen innehåller utbildningsfilmer med quizar. Ni kan själva spela in utbildningsfilmer med telefonen och ladda upp, gärna korta sk mikrolärande filmer

Peppa varandra med GameChanger

81.png
81 % anser att gamification skapar en större känsla av gemenskap81%
87.png
87 % anser att gamification gör dem mer produktiva87%

Rapporter

Rapporter från GameChanger Bisevo ger medarbetarna möjlighet att se hur de ligger till mot sina mål och vägleder dem i vad de bör fokusera på för att uppnå målen.

Image
Image

Enkel administration

Med hjälp av GameChanger Bisevos enkla administrationsverktyg uppdaterar ni själva med nya mål och aktiviteter, allt eftersom medarbetarna utvecklas.

Framgångsfaktorer för att jobba med gamification

Innehåll
Jobba med innehåll som målgruppen vill bli bättre på, som är bra för användarna och för organisationen

Mindre grupper
Gruppera användarna utifrån vad de vill träna på, gärna i grupper med ca 3-15 personer

Tidsperiod
Jobba med samma innehåll under ca 1-6 månader, så länge det behövs för att sunda vanor ska skapas

Belöna
Belöna individen och gruppens framgångar

Utbilda och coacha
Utbilda och coacha när det behövs. T ex webbinars och online coachmöten men även med korta utbildningsfilmer i appen

Börja med en pilot
Gör ett kort spel/utmaning, en pilot på två veckor och utvärdera! Det är vårt kostnadsfria erbjudande.

Image

Prova Gamification kostnadsfritt i 2 veckor

Roligt, strukturerat och socialt oavsett var man jobbar

Image
Bisevo Logo
Kontakta oss

Kistagången 12
164 40 Kista
Tel. 08-121 31 61
Email: info@bisevo.se