Släpp loss dina medarbetares fulla potential med

Gamification

Gamification för företag

Gamification plattformen Bisevo är den sista pusselbiten för utbildningar och förändringsprojekt. Pusselbiten som får det att hända!

Genom att kombinera forskningen inom motivation med kraften i speldesign skapar gamification sunda och framgångsrika vanor. Beteendeförändring med spelifiering har många fördelar, bl.a. att det verkligen ger mätbara och bestående förändringar. Något som annars är svårt.

Vår spelplattform Bisevo, fungerar som en träningsapp. Vi hjälper er att omvandla mål till vad som behöver göras och spelifierar de moment som ni vill träna på, tills de är sunda vanor. Innehållet är det man vill bli bättre på. T ex att arbeta hemifrån, hälsa, säkerhet, ledarskap eller försäljning.

Det är roligt, lärande och engagerande!

Gamification app

Vad säger våra kunder?

”Appen är bra för att få lite extra driv i processen och tydligt jobba mot gemensamma mål"

svensk fast

”Jag gillade appen med saker som är viktiga att tänka på före under och efter ett kundmöte”

Roger Emericsson
Gruppchef

afry

”Jag har en tydligare process i mitt sälj idag, efter att ha använt appen under ett par månader”

Jessika Wahlberg
Brand Ambassador
luctra

”Med gamification är det väldigt lätt att se vilket resultat som uppnås i produktionen”

Brenton Bate
Utbildare

midroc

”GameChanger appen gör att de beteenden vi lärt oss under utbildningen lever kvar”

Malin Gangnor

Regionchef
moelven

Image

Funktioner och fördelar med Bisevo appen

  • Bisevo appen bidrar till engagemang och gemenskap
  • Användarna ger sig själva poäng när de gör något bra. Det kan vara att boka kundmöten, presentera en ny produkt, följa säkerhetsrutinerna, arbeta hälsosamt eller att planera och leda
  • Användarna kan tävla med varandra och/eller följa sin egen utveckling
  • Användarna får feedback från appen
  • Bisevo appen skapar sunda vanor som ger mätbara effekter

Mätbara resultat

Bisevo gamification plattformen/appen ger mätbara resultat:

Image
Image
Image
Image

Varför fungerar Gamification?

Motivation
Vår spelplattform Bisevo baseras på forskningen inom Organisational Behaviour Management (OBM). Fokus för OBM är att öka de beteenden som är bra för verksamheten. De som skapar en trygg och tillitsfull arbetsplats med sunda vanor som leder mot egna och gemensamma mål.

Lärande
Reflektion är grunden för allt lärande. Appen hjälper medarbetarna att reflektera kring viktiga arbetsuppgifter, när de utförs.

Ger vägledning i viktiga arbetsuppgifter
Medarbetarna får vägledning i viktiga arbetsuppgifter och i appen ser de hur de ligger till mot sina mål.

Engagerande
Vi triggas av att jobba mot gemensamma mål och se våra framsteg. Om man vill kan man tävla med kollegor.

Vad kan Gamification användas till

Utbilda - Reflektion och lärande i viktiga arbetsuppgifter

Motivera - Säljare, chefer, kundservice, återförsäljare mfl

Optimera arbetsflöden - Säljprocess, ledarskap, introduktion, säkerhet

Implementation - Värderingar och kulturförändring

Image

Gamification - Hur går det till?

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Utbildning i appen

Appen innehåller utbildningsfilmer med quizar. Ni kan själva spela in utbildningsfilmer med telefonen och ladda upp, gärna korta sk mikrolärande filmer

Peppa varandra med Bisevo

81.png
81 % anser att gamification skapar en större känsla av gemenskap81%
87.png
87 % anser att gamification gör dem mer produktiva87%

Statistik och analys

Statistiken ger medarbetarna möjlighet att se hur de ligger till mot sina mål och visar vad de kan göra för att uppnå målen.

Image
Image

Enkel administration för spelledare och användare

I administrationsverktyget uppdaterar ni spelen med nytt innehåll och nya nivåer, allt eftersom medarbetarna utvecklas. Användarna kan också skapa eget innehåll.

Framgångsfaktorer

Innehåll
Jobba med innehåll som målgruppen vill bli bättre på, som är bra för användarna och för organisationen

Mindre grupper
Gruppera användarna utifrån vad de vill träna på, gärna i grupper med ca 3-15 personer

Tidsperiod
Jobba med samma innehåll under ca 1-6 månader, så länge det behövs för att sunda vanor ska skapas

Belöna
Belöna individen och gruppens framgångar

Utbilda och coacha
Utbilda och coacha när det behövs. T ex webbinars och online coachmöten men även med korta utbildningsfilmer i appen

Börja med en pilot
Gör ett kort spel/utmaning, en pilot på två veckor och utvärdera!

Image

Prova Gamification i din organisation för ca 15 000 kr. Vi skapar ert interna spel!

Roligt, strukturerat och socialt oavsett var man jobbar

Image
Bisevo Logo
Kontakta oss

Kistagången 12
164 40 Kista
Tel. 08-121 31 61
Email: info@bisevo.se