Compello AB tecknar avtal med Bisevo

Compello säljer bl.a. elektronisk fakturahantering. Kunderna är små och medelstora företag. Tillsammans med Compello kommer vi att utveckla en säljstrategi och en säljorganisation.

 

Midroc Project management tecknar avtal med Bisevo
Bisevo Logo
Kontakta oss

Kistagången 12
164 40 Kista
Tel. 08-121 316 16
Email: info@bisevo.se