flageng

banner process new

Antal kundbesök per vecka och per person

Nuläge

Potential

Hitrate - andel kundbesök som leder till affär

Nuläge (%)

Potential (%)

Snittorder - Ert genomsnittliga ordervärde

Nuläge

Potential

Hur många är ni som säljer idag?

Nuläge

Enligt Dina antaganden kan vi öka Er försäljning med

 

Besök oss

Bisevo Business Evolution AB
Kistagången 12
164 40 Kista

Följ oss

 facebooklogopngtransparentbackground      linkedin logo 3