flageng

Affärsmannaskaps-
utbildning för chefer

Lönsamma affärer, affärsmannaskap för chef

Om kursen
Kursdeltagarna lär sig hur de skapar lönsamhet och tillväxt för sin avdelning. Utbildningen innehåller affärsekonomi, verksamhetsutveckling, hur man gör lönsamma affärer och hur man agerar för att bli en uppskattad partner för sina kunder. Utbildningen bidrar till en sund affärskultur där lönsamhet och goda kundrelationer är prioriterat.

Vi anpassar utbildningen för er marknad och kursdeltagarna, nedan är vårt kursinnehåll.

KURSMODUL 1 - Affärsekonomi - 2 dagar

 • Ekonomiska begrepp
 • De fem viktigaste faktorerna som driver ett företags lönsamhet
 • Marknadsanalys
 • SWOT
 • Intäkts- och kostnadsstrukturer
 • Ekonomistyrning
 • Genomgång av mall för affärsplan

Coachmöte - 60 minuter
Kursdeltagaren presenterar sin affärsplan och får feedback av sin chef och coachen

KURSMODUL 2 - Verksamhetsutveckling - 2 dagar

 • Affärsmodellsutveckling
 • Säljstrategier

Coachmöte – 60 minuter
Kursdeltagaren presenterar sin uppdaterade affärsplan och får feedback av sin chef och coachen

KURSMODUL  3 - Affärer - 2 dagar

 • Social Selling
 • Mötesbokning
 • Tidsplanering
 • Kundtyper
 • Kundmötet
 • Behovsanalys
 • Säljprocess
 • Argumentationsteknik
 • Invändningshantering
 • Avslutsteknik
 • Kundplaner

Coachmöte – 60 minuter
Kursdeltagaren presenterar hur avdelningen ska jobba med försäljning och får feedback av sin chef och coachen

 KURSMOUDL 4 - Förhandlingsteknik – 1 dag

 • Förhandlingsprocessens åtta steg
 • Värdebaserad förhandling
 • Kommunikation med kropp och röst
 • Min förhandlingsstil
 • Diplomering

Metod och omfattning
Vi anpassar kursen efter era behov, vi brukar kombinera klassrum med coachning, webinars, e-learning och gamification. Vi skapar ett s.k. High Performance Learning Path.

Kursmål
Efter utbildningen ska deltagarna ha rätt kompetens för att kunna driva sin avdelning med lönsamhet och tillväxt.

För vem
För chefer

Förkunskaper
Utbildningen anpassas efter era förkunskaper.

Lärare
Våra lärare har lång erfarenhet av företagsledning och är skickliga pedagoger.
Läs mer om våra lärare under Om Bisevo.

Plats
Vi genomför utbildningen i era lokaler, på valfri kursgård eller i våra lokaler i Kista.

Pris
Våra utbildningar anpassas per företag, kontakta oss för offert och mer information.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Bisevo Logo
Kontakta oss

Kistagången 12
164 40 Kista
Tel. 08-121 31 61
Email: info@bisevo.se