flageng

Säljutbildning

Företagsanpassad säljutbildning

Om kursen

Kursdeltagarna lär sig hantera samtliga delar i säljprocessen, hur de får nya kunder och utvecklar befintliga kundrelationer. Utbildningen fokuserar på hur man agerar för att bli en uppskattad partner för sina kunder.

Vi anpassar utbildningen för er marknad och kursdeltagarna.

Kursinnehåll

 • Säljstrategier – hur har försäljningen digitaliserats och hur jobbar man effektivt
 • Social Selling – hur använder man LinkedIn som säljverktyg
 • Mötesbokning - hur bokar man kundmöten så enkelt som möjligt
 • Tidsplanering – stressa mindre och få mer gjort med planering
 • Kundtyper – hur hanterar man olika typer av kunder
 • Kundmötet - hur genomför man ett kundmöte och vad bör man undvika
 • Behovsanalys - ett verktyg som hjälper dig att få fram värdefull information
 • Säljprocess - hur driver du din säljprocess framgångsrikt, från start till affär
 • Argumentationsteknik – en modell för hur man argumenterar beroende på vem man möter
 • Invändningshantering - hur bemöter man invändningar
 • Avslutsteknik - vilka avslutstekniker finns och hur använder man dem utan att bli en krängare
 • Kundplaner - en struktur för hur man behåller och utvecklar befintliga kunder

Metod och omfattning
Vi anpassar kursen efter era behov, vi brukar kombinera klassrum med coachning, webinars, e-learning och gamification. Vi skapar ett s.k. High Performance Learning Path.

Hos en av våra kunder ökade försäljningen med 20 miljoner kronor
Under ett åtta månader långt program ökade försäljningen med 20 miljoner kronor.

Vad händer efter utbildningen?
Om ni vill så kan ni fortsätta med gamification, det hjälper säljledaren att driva försäljningen på ett positivt sätt.

Kursmål
Efter utbildningen ska deltagarna kunna hantera de delar som ingår i en lyckad säljprocess.

För vem?
För dig som har mycket kundkontakter och är delaktig i säljprocesser, tex chefer, säljare, försäljningschefer, tekniker, konsulter och projektledare.

Förkunskaper
Utbildningen anpassas efter era förkunskaper.

Lärare
Våra lärare har lång erfarenhet av sälj- och företagsledning och är skickliga pedagoger. Läs mer om våra lärare under Om Bisevo.

Plats
Vi genomför utbildningen i era lokaler, på valfri kursgård eller i våra lokaler i Kista.

Pris
Våra utbildningar anpassas per företag, kontakta oss för offert och mer information.

Har ni säljare eller säljande chefer/projektledare som behöver utöka sina kunskaper inom försäljning?

Bisevo Logo
Kontakta oss

Kistagången 12
164 40 Kista
Tel. 08-121 31 61
Email: info@bisevo.se