Förändring kan vara roligt och enkelt

Spel har engagerat och underhållit människor sedan urminnes tider. Bisevo Gamification använder spelvärldens metoder till att revolutionera ditt förändringsarbete.

Nu med AI! Det innebär att vi kan ställa frågor och ge förslag till lösningar. Det kan handla om förslag som stärker samarbetet internt och med kunder

Från små insatser till bestående förändring

Ni väljer själva vilket område ni vill förbättra och sätter upp mätbara mål.

Målen formuleras om till önskade aktiviteter som alla kan utföra i sin vardag. Belöningarna och samarbetet motiverar och gör resan rolig och engagerande

När målen är nådda har ni skapat nya vanor, vilket är det som behövs för att uppnå bestående och hållbar förändring. Grattis!

Ett verktyg som engagerar

Medarbetarna är med och definierar vilka aktiviteter de ska jobba med och när ni väl är igång behöver de sällan lägga mer än 30 sekunder per dag. Resultaten talar för sig själva: Bisevo Gamification har över 85 % aktiva användare varje vecka.

Vad säger våra kunder?

Det var länge sedan vi gjorde en så lyckad säljutbildning

Afry - referens

Jag gillade appen med saker som är viktiga att tänka på

Roger Emricsson
Avdelningschef

Jag har en tydligare process i mitt sälj idag, efter att ha använt appen under ett par månader

Jessika Wahlberg
Brand Ambassador

Med gamification är det väldigt lätt att se vilket resultat som uppnås

Brenton Bate
Utbildare

Bisevo-appen gör att beteenden lever kvar

Malin Gangnor
Regionchef

Mer än en app

Bisevo Gamification fungerar som en bro mellan företagets mål och medarbetarnas dagliga arbete. Här är några exempel på hur du kan använda vår app för att stärka olika delar av din organisation:

Tekniker, elektriker, projektledare, konsulter – de flesta expertroller vinner på att ha goda kundrelationer. Exempel på aktiviteter som kan gamifieras: Ställa fler frågor till kunden och komma med proaktiva förslag.

Säljtävlingar är svåra att genomföra på ett rättvist och bra sätt. Bland annat för att resultatet är beroende av omständigheter som säljarna inte själva kan styra över. Vi rekommenderar därför att man byter fokus och tävlar i de delar som säljarna kan påverka. Till exempel mötesbokning, korsförsäljning och att presentera kampanjer.

Goda ledarskapsbeteenden är viktiga att få till i vardagen. Chefer behöver ofta bli bättre på att coacha aktivt, vilket man kan dela in i beteenden som att lyssna och ge specifik och positiv feedback. Att bli sedd av sin chef är avgörande för att trivas och att prestera.

Något alla medarbetare i en organisation har gemensamt är att de behöver kunna samarbeta på ett bra sätt och i sitt arbete utgå från företagets värderingar. Värderingar och företagskultur är i praktiken vilka beteenden som bekräftas eller inte bekräftas.

Vad kan dina medarbetare göra för att må bättre? Ett gamification-projekt med fokus på fysisk och mental hälsa kan till exempel innehålla uppgifter som att stämma av med varandra, ta pauser och träna regelbundet.

Hållbarhet kan vara många saker, till exempel att minska spill, spara på el, fakturera alla timmar i tid, städa efter sig och hjälpa sina kollegor. Vanor som är svåra att få till på egen hand, men som blir lättare att skapa genom gamification.

Här kan det handla om en aktiv kunddialog, presentera kampanjer, fånga upp vad kunderna frågar efter för att utveckla butiken eller att ha morgonmöten med en viss agenda varje dag.

En stor andel av olyckor i arbetet kan undvikas om vi har rätt förebyggande beteenden. Att få till rätt säkerhetsrutiner är avgörande. Här kan man exempelvis jobba med planering och utförande av jobb med säkerhetsrisker, eller att man varje dag ska prata om dagens säkerhetsrisk och hur den kan undvikas.

Som mäklare är det viktigt och att vara proaktiv. Ett gamification-projekt för mäklare kan till exempel handla om att boka intag och genomföra intag på ett bra sätt.

Bisevo Gamification = Resultat

Gamification - Bisevo

Gamification för lärande och förändringsledning

Nyfiken på hur det går till att driva förändring och skapa nya vanor med hjälp av gamification?

Visst ska du slå till och prenumerera på vårt nyhetsbrev!Rulla till toppen