Gamification för lärande och beteendeförändring

Genom att kombinera beteendevetenskap med moment från spelvärlden har vi skapat Bisevo Gamification – ett verktyg som hjälper verksamheter att utvecklas på ett roligt och enkelt sätt.

Ni väljer själva vilket område ni vill förbättra och sätter upp mätbara mål. Sedan är det bara att sätta igång – Bisevo Gamification lotsar er hela vägen från start till målgång.

Användarna kan följa sin egen utveckling i vår app och jobba mot gemensamma mål.

När målet är nått har ni skapat nya vanor – och därigenom bestående förändring.

Bisevo Gamification

Hållbara beteendeförändringar med Bisevo Gamification

Vi lovar dig en helt ny nivå av engagemang och effektivitet inom din organisation. Med Bisevo Gamification blir förändringen inte bara genomförbar – den blir inspirerande, mätbar och framgångsrik.

ÖKAT ENGAGEMANG

Genom att applicera spelprinciper ökar vi motivationen och samarbetet bland dina medarbetare. Det är vetenskapligt bevisat och roligt.

UPPFÖLJNING & MÄTBARA RESULTAT

Användarna kan enkelt följa sin egen utveckling i vår app och resultatet kan tydligt avläsas genom effektmätningar, pulsfrågor och rapporter.

PASSAR JUST DIN ORGANISATION

Vi designar innehållet i appen så att det matchar ditt företags mål och kultur för en effektiv implementering.

Hållbara beteendeförändringar

Mer än en app

Bisevo Gamification fungerar som en bro mellan företagets mål och medarbetarnas dagliga arbete. Här är några exempel på hur du kan använda vår app för att stärka olika delar av din organisation:

Tekniker, elektriker, projektledare, konsulter – de flesta expertroller vinner på att ha goda kundrelationer. Exempel på aktiviteter som kan gamifieras: Ställa fler frågor till kunden och komma med proaktiva förslag.

Säljtävlingar är svåra att genomföra på ett rättvist och bra sätt. Bland annat för att resultatet är beroende av omständigheter som säljarna inte själva kan styra över. Vi rekommenderar därför att man byter fokus och tävlar i de delar som säljarna kan påverka. Till exempel mötesbokning, korsförsäljning och att presentera kampanjer.

Goda ledarskapsbeteenden är viktiga att få till i vardagen. Chefer behöver ofta bli bättre på att coacha aktivt, vilket man kan dela in i beteenden som att lyssna och ge specifik och positiv feedback. Att bli sedd av sin chef är avgörande för att trivas och att prestera.

Något alla medarbetare i en organisation har gemensamt är att de behöver kunna samarbeta på ett bra sätt och i sitt arbete utgå från företagets värderingar. Värderingar och företagskultur är i praktiken vilka beteenden som bekräftas eller inte bekräftas.

Vad kan dina medarbetare göra för att må bättre? Ett gamification-projekt med fokus på fysisk och mental hälsa kan till exempel innehålla uppgifter som att stämma av med varandra, ta pauser och träna regelbundet.

Hållbarhet kan vara många saker, till exempel att minska spill, spara på el, fakturera alla timmar i tid, städa efter sig och hjälpa sina kollegor. Vanor som är svåra att få till på egen hand, men som blir lättare att skapa genom gamification.

Här kan det handla om en aktiv kunddialog, presentera kampanjer, fånga upp vad kunderna frågar efter för att utveckla butiken eller att ha morgonmöten med en viss agenda varje dag.

En stor andel av olyckor i arbetet kan undvikas om vi har rätt förebyggande beteenden. Att få till rätt säkerhetsrutiner är avgörande. Här kan man exempelvis jobba med planering och utförande av jobb med säkerhetsrisker, eller att man varje dag ska prata om dagens säkerhetsrisk och hur den kan undvikas.

Som mäklare är det viktigt och att vara proaktiv. Ett gamification-projekt för mäklare kan till exempel handla om att boka intag och genomföra intag på ett bra sätt.

Funktioner

Gemensamma och personliga mål
Användarna kan följa sina personliga framsteg
Utvecklingsnivåer ökar utmaningen steg för steg
Lagen hjälper varandra att nå sina mål
Om användarna vill, kan lagen tävla mot varandra
Topplistor kan visas på intranät och TV-skärmar
Belöningar i form av presentkort, middag, välgörenhet osv.
Utbildningsfilmer med quiz
Pulsmätningar och enkäter
Chatt inom och mellan lagen
Webbadmin för att definiera egna mål och vanor
API:er för integration med andra system
Rapporter och data på utvecklingen
Stödjer Apple iOS, Android och webb

Hur fungerar det?

Vi lovar dig en helt ny nivå av engagemang och effektivitet inom din organisation. Med Bisevo Gamification blir förändringen inte bara genomförbar – den blir inspirerande, mätbar och framgångsrik.

1. PROVA GRATIS

Boka ett möte med oss för en demo. Välj en mall och lägg in vanor som tar er till målet. Utforska appens potential i en mindre grupp under två veckor, helt utan kostnad.

2. SKRÄDDARSY INNEHÅLLET

Efter provperioden kan ni finjustera innehållet efter era behov. Ni kan göra en enkät och fråga användarna vad dom vill ha. Vi hjälper er om det behövs!

3. INTEGRERA MED ANDRA SYSTEM

Vår plattform kan med fördel integreras med ett CRM, LMS eller något annat system för import av data. Syftet är att öka användningen av det systemet, med hjälp av spelifiering.

4. DAGS FÖR LANSERING

När ni nu kör igång är det viktigt att informera om mål, syfte och att alla vet vad dom ska göra.

5. BELÖNA LÖPANDE

Följ medarbetarnas framsteg, belöna och fira era framgångar tillsammans!

6. TÅLAMOD GER RESULTAT

Beteendeförändringar tar tid. För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att ni använder appen ca 3-5 månader per ämne.

Gamification App - Bisevo

Utbildning i appen

I vår app hittar du pedagogiska utbildningsfilmer med quizar. Du kan också själv spela in utbildningsfilmer med din mobil och ladda upp.​

Statistik och analys

Statistiken ger medarbetarna möjlighet att se hur de ligger till mot sina mål och visar vad de kan göra för att uppnå målen.

Enkel administration

I administrationsverktyget uppdaterar du appen med nytt innehåll och nya nivåer, allt eftersom medarbetarna utvecklas. Användarna kan också skapa eget innehåll.

Vanliga frågor

Rulla till toppen