Gamification för lärande och förändringsledning

Ni väljer själva vilket område ni vill förbättra och sätter upp mätbara mål. Sedan är det bara att sätta igång – Bisevo Gamification lotsar er hela vägen från start till målgång.

Användarna kan följa sin egen utveckling i vår app och jobba mot gemensamma mål.

När målet är nått har ni skapat nya vanor – och därigenom bestående förändring.

Bisevo Gamification

Hållbar förändringsledning med Bisevo Gamification

Med Bisevo Gamification blir utvecklingen inspirerande och framgångsrik.

ÖKAT ENGAGEMANG

Genom att applicera spelprinciper ökar vi motivationen och samarbetet bland dina medarbetare. Det är vetenskapligt bevisat och roligt.

UPPFÖLJNING & MÄTBARA RESULTAT

Användarna kan följa sin utveckling och resultatet kan tydligt avläsas i effektmätningar, pulsfrågor och rapporter.

PASSAR JUST DIN ORGANISATION

Vi designar innehållet så att det matchar ditt företags mål och kultur.

Hållbara beteendeförändringar

Mer än en app

Bisevo Gamification fungerar som en bro mellan företagets mål och medarbetarnas dagliga arbete. Här är några exempel på hur du kan använda vår app för att stärka olika delar av din organisation:

Tekniker, elektriker, projektledare, konsulter – de flesta expertroller vinner på att ha goda kundrelationer. Exempel på aktiviteter som kan gamifieras: Ställa fler frågor till kunden och komma med proaktiva förslag.

Säljtävlingar är svåra att genomföra på ett rättvist och bra sätt. Bland annat för att resultatet är beroende av omständigheter som säljarna inte själva kan styra över. Vi rekommenderar därför att man byter fokus och tävlar i de delar som säljarna kan påverka. Till exempel mötesbokning, korsförsäljning och att presentera kampanjer.

Goda ledarskapsbeteenden är viktiga att få till i vardagen. Chefer behöver ofta bli bättre på att coacha aktivt, vilket man kan dela in i beteenden som att lyssna och ge specifik och positiv feedback. Att bli sedd av sin chef är avgörande för att trivas och att prestera.

Något alla medarbetare i en organisation har gemensamt är att de behöver kunna samarbeta på ett bra sätt och i sitt arbete utgå från företagets värderingar. Värderingar och företagskultur är i praktiken vilka beteenden som bekräftas eller inte bekräftas.

Vad kan dina medarbetare göra för att må bättre? Ett gamification-projekt med fokus på fysisk och mental hälsa kan till exempel innehålla uppgifter som att stämma av med varandra, ta pauser och träna regelbundet.

Hållbarhet kan vara många saker, till exempel att minska spill, spara på el, fakturera alla timmar i tid, städa efter sig och hjälpa sina kollegor. Vanor som är svåra att få till på egen hand, men som blir lättare att skapa genom gamification.

Här kan det handla om en aktiv kunddialog, presentera kampanjer, fånga upp vad kunderna frågar efter för att utveckla butiken eller att ha morgonmöten med en viss agenda varje dag.

En stor andel av olyckor i arbetet kan undvikas om vi har rätt förebyggande beteenden. Att få till rätt säkerhetsrutiner är avgörande. Här kan man exempelvis jobba med planering och utförande av jobb med säkerhetsrisker, eller att man varje dag ska prata om dagens säkerhetsrisk och hur den kan undvikas.

Som mäklare är det viktigt och att vara proaktiv. Ett gamification-projekt för mäklare kan till exempel handla om att boka intag och genomföra intag på ett bra sätt.

Funktioner

Enkät och pulsmätning med AI förslag till lösningar
Användarna följer sina personliga framsteg
Utvecklingsnivåer ökar utmaningen steg för steg
Gemensamma och personliga mål
Lagen hjälper varandra att nå sina mål
Om användarna vill, kan lag tävla mot varandra
Topplistor kan visas på intranät och TV-skärmar
Belöningar i form av presentkort, middag, välgörenhet osv.
Utbildningsfilmer med quiz
Chatt inom och mellan lagen
Enkel admin för att skapa eget innehåll
API:er för integration med andra system, hämta data och publicera på ett engagerande sätt
Rapporter, data på förbättringen
Stödjer Apple iOS, Android och webb

Hur fungerar det?

Vi lovar dig en helt ny nivå av engagemang och effektivitet inom din organisation. Med Bisevo Gamification blir förändringen inte bara genomförbar – den blir inspirerande, mätbar och framgångsrik.

1. PROVA GRATIS

Boka ett möte med oss för en demo. Välj en mall och lägg in några få och viktiga aktiviteter, som tar er till målet. Utforska appens potential i en mindre grupp under två veckor, helt utan kostnad.

2. SKRÄDDARSY INNEHÅLLET

Efter provperioden kan ni finjustera innehållet. Vi kan göra en enkät där vår AI modell analyserar data och ger rekommendationer. Vi lägger in rekommenderade aktiviteter i Bisevo appen som påminner deltagarna om vad de bör göra.

3. INTEGRERA MED ANDRA SYSTEM

Vår plattform kan integreras med ett CRM, LMS eller något annat system för import av data.

4. DAGS FÖR LANSERING

När ni nu kör igång är det viktigt att informera om mål, syfte och att alla vet vad dom ska göra.

5. BELÖNA LÖPANDE

Följ medarbetarnas framsteg, belöna och fira era framgångar tillsammans! Bisevo Gamification innebär att deltagarna stimuleras, belönas, ser sin utveckling, deltar i ev. lagtävlingar och når mål.

6. Mät effekterna

Mät vilka effekter ni får och justera innehållet. När många gör mer av rätt saker får ni stora effekter!

Gamification App - Bisevo

Utbildning i appen

I vår app hittar du pedagogiska utbildningsfilmer med quizar. Du kan också själv spela in utbildningsfilmer med din mobil och ladda upp.​

Statistik och analys

Statistiken ger medarbetarna möjlighet att se hur de ligger till mot sina mål och visar vad de kan göra för att uppnå målen.

Enkel administration

I administrationsverktyget uppdaterar du appen med nytt innehåll och nya nivåer, allt eftersom medarbetarna utvecklas. Användarna kan också skapa eget innehåll.

Vanliga frågor

Rulla till toppen