Gamification för företag

Poängen med gamification är att det blir roligare och enklare att jobba på rätt sätt. Det ökar också trivseln på arbetsplatsen.

Mätbara resultat

Under ett program ökade åtta deltagare sin försäljning med ca 20 miljoner kronor. Ökningen motsvarade ca 30 %. I ett annat program för projektledare så ökade 80 % av projektledarna lönsamheten i deras projekt med mellan några procent och upp till 15 procent.

Mobilerna 01

Poängen med Gamification

 • Viktiga arbetsmoment förtydligas och stimuleras 
 • Bättre sammanhållning på arbetsplatsen och en insikt i att det man gör har stor betydelse
 • Det är motiverande och roligt

Hur går det till?

Vi hjälper er med att få fram vilka aktiviteter som är viktiga för er. Det kan vara aktiviteter för chefer, projektledare, säljare och kundservice. Det är alltid konkreta aktiviteter och beteenden som deltagarna kan och vill påverka och som påverkar personalomsättningen, tillväxten och lönsamheten.

Våra konsulter och appen ”GameChanger Bisevo” sätter fokus på utvalda aktiviteter och beteenden för att implementera rutiner och checklistor. Vi utgår från forskningen inom Organizational Behavior Management och beteendeekonomi.processbild

Vi börjar alltid med att förtydliga organisationens och medarbetarnas mål. Vi bryter sen ner det till yrkesrollens process med dom viktigaste aktiviteterna. Varje aktivitet tydliggörs i sin tur med hjälp av checklistor och affärskritiska beteenden. Dessa affärskritiska beteenden tränas och stimuleras med hjälp av appen GameChanger.

Det är medarbetarna som bedömer sig själva. Den långsiktiga utvecklingen uppstår när man kontinuerligt reflekterar över sin prestation. Medarbetarna kan välja att enbart följa sin egen utveckling eller tävla mot andra, individuellt eller gruppvis.

Processer och aktiviteter som passar för gamification

Gamification passar bra när man vill stimulera både kvalitet och kvantitet, några exempel är:

 • Dom viktigaste aktiviteterna för en chef så som att genomföra interna möten på rätt sätt, rekrytering, lönesamtal, svåra samtal, coachning av medarbetare, kvalitetskontroller och innovation.
 • Dom viktigaste aktiviteterna för en säljare så som att boka kundmöten med rätt kunder, genomföra kundmöten på rätt sätt, offertmöten, förhandling och social selling.
 • Andra processer som passar bra för spelifiering är service, säkerhet, introduktion och logistik.

Utbildning i appen

Appen ”GameChanger Bisevo” innehåller också korta utbildningsfilmer och vi producerar skräddarsydda filmer per projekt. Det kombineras med våra utbildare som tränar er i affärsmannaskap, försäljning, kundservice och ledarskap. Den lärarledda utbildningen kan ske i webinars eller i klassrum.

gamification mobil sample 2

Speldesign

Vi använder speldesign och spellogik för att omvandla verksamhetens vision och mål till konkreta mål och aktiviteter på team- och individnivå. Många organisationer har problem med att nå fram till alla medarbetare med strategier och planer. Gamification löser det problemet, det är roligt för användarna och det ger mätbara resultat.

Fördelar med gamification plattformen GameChanger BisevoTM

gamification mobil sample

 

 • GameChanger Bisevo är baserad på forskningen i OBM och beteendeekonomi, som fick Nobelpriset 2017 för s.k. ”Nudges” eller vänliga knuffar på vägen för att nå långsiktiga mål
 • Tydlig struktur och enkelt att använda
 • Rapporter på allt innehåll
 • Enkelt för intern admin att ändra i spel och att sätta upp nya spel
 • Inkluderar utbildningsmodul med filmer och quiz
 • GDPR
 • Går att ha samma spel på flera plattformar, Apple, Android och webb
 • Utvecklad i flera år av ett team experter i spelutveckling och digitalt lärande
 • Används just nu av mer än 10 företag
 • Påverkar lönsamhet, tillväxt och medarbetarindex

 

Varför fungerar gamification?

 • Medarbetarna vet vad de bör göra och kan därför ta ansvar för det
 • Mäter och belönar rätt saker, det som mäts blir gjort
 • Medarbetare som hjälper varandra
 • Man kan följa sin egen utveckling, det är meningsfullt och roligt

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om hur gamification kan användas hos er!

KONTAKTA OSS

 


Besök oss

Bisevo Business Evolution AB
Kistagången 12
164 40 Kista

Följ oss

 facebooklogopngtransparentbackground      linkedin logo 3

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.