Gamification för företag

Gamification plattformen Bisevo är pusselbiten som får det att hända!

Förändringar är svårt, oavsett om det handlar om att sälja mer, bli en bättre chef eller utveckla andra vanor.

Genom att kombinera forskning i engagemang med spelifiering skapar gamification appen Bisevo goda vanor i organisationer!

Appen spelifierar och belönar det ni vill bli bättre på. Det är roligt och ger mätbara effekter!

Innehållet skapar vi tillsammans eller så gör ni det själva, det kan handla om att arbeta på distans, hälsa, säkerhet, ledarskap, kvalitet eller försäljning.

Med en enkel uppstart är ni igång, precis som våra 1000-tals andra användare!

The game is on! Are you ready to play?

Gamification app

Vad säger våra kunder?

”Appen är bra för att få lite extra driv i processen och tydligt jobba mot gemensamma mål"

svensk fast

”Jag gillade appen med saker som är viktiga att tänka på före under och efter ett kundmöte”

Roger Emericsson
Gruppchef

afry

”Jag har en tydligare process i mitt sälj idag, efter att ha använt appen under ett par månader”

Jessika Wahlberg
Brand Ambassador
luctra

”Med gamification är det lätt att se vilket resultat som uppnås”

Brenton Bate
Utbildare

midroc

”Appen gör att de beteenden vi lärt oss under utbildningen lever kvar”

Malin Gangnor

Regionchef
moelven

Image

Funktioner och fördelar med Bisevo appen

  • Det är svårt att få alla att jobba enligt önskade processer - Bisevo gamification ger mätbara förbättringar, värdefulla resultat och medarbetarna har roligt på vägen!
  • Plattformen ger feedback till användarna och de kan se sin personliga utveckling, nyckeltal, mål, poäng, medaljer och topplistor
  • Poängen kan konverteras till önskade belöningar
  • Man kan göra pulsmätningar och chatta i sin grupp
  • Indata till plattformen kommer via manuell inmatning eller automatiskt från andra system
  • Kunderna och användarna skapar innehållet
  • Syftet kan vara att sälja mer, öka kundnöjdheten eller medarbetarnöjdheten

Mätbara resultat

Bisevo gamification plattformen/appen ger mätbara resultat:

Image
Image
Image
Image

Varför fungerar Gamification?

Motivation
Vår spelplattform Bisevo baseras på forskningen inom Organisational Behaviour Management (OBM). Fokus för OBM är att öka de beteenden som är bra för verksamheten. De som skapar en trygg och tillitsfull arbetsplats med sunda vanor som leder mot egna och gemensamma mål.

Lärande
Reflektion är grunden för allt lärande. Appen hjälper medarbetarna att reflektera kring viktiga arbetsuppgifter, när de utförs.

Ger vägledning i viktiga arbetsuppgifter
Medarbetarna får vägledning i viktiga arbetsuppgifter och i appen ser de hur de ligger till mot sina mål.

Engagerande
Vi triggas av att jobba mot gemensamma mål och se våra framsteg. Om man vill kan man tävla med kollegor.

Vad kan Gamification användas till

Utbilda - Reflektion och lärande i viktiga arbetsuppgifter

Motivera - Säljare, chefer, kundservice, återförsäljare mfl

Optimera arbetsflöden - Säljprocess, ledarskap, introduktion, säkerhet

Implementation - Värderingar och kulturförändring

Image

Gamification - Hur går det till?

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Utbildning i appen

Appen innehåller utbildningsfilmer med quizar. Ni kan själva spela in utbildningsfilmer med telefonen och ladda upp, gärna korta sk mikrolärande filmer

Peppa varandra med Bisevo

81.png
81 % anser att gamification skapar en större känsla av gemenskap81%
87.png
87 % anser att gamification gör dem mer produktiva87%

Statistik och analys

Statistiken ger medarbetarna möjlighet att se hur de ligger till mot sina mål och visar vad de kan göra för att uppnå målen.

Image
Image

Enkel administration för spelledare och användare

I administrationsverktyget uppdaterar ni spelen med nytt innehåll och nya nivåer, allt eftersom medarbetarna utvecklas. Användarna kan också skapa eget innehåll.

Framgångsfaktorer

Innehåll
Jobba med innehåll som målgruppen vill bli bättre på, som är bra för användarna och för organisationen

Mindre grupper
Gruppera användarna utifrån vad de vill träna på, gärna i grupper med ca 3-15 personer

Tidsperiod
Jobba med samma innehåll under ca 1-6 månader, så länge det behövs för att sunda vanor ska skapas

Belöna
Belöna individen och gruppens framgångar

Utbilda och coacha
Utbilda och coacha när det behövs. T ex webbinars och online coachmöten men även med korta utbildningsfilmer i appen

Börja med en pilot
Gör ett kort spel/utmaning, en pilot på två veckor och utvärdera!

Image

Prova Gamification i din organisation,
vi skapar ert interna spel!

Roligt, strukturerat och socialt oavsett var man jobbar

Image
Bisevo Logo
Kontakta oss

Kistagången 12
164 40 Kista
Tel. 08-121 31 61
Email: info@bisevo.se