flageng

Släpp loss dina medarbetares fulla potential med

Gamification

Gamification för företag

Genom att kombinera forskningen inom motivation med kraften i speldesign skapar gamification sunda och framgångsrika vanor.

Beteendeförändring med spelifiering har många fördelar, bl.a. att det verkligen ger mätbara och bestående förändringar. Något som annars är svårt.

Vår spelplattform, GameChanger Bisevo, fungerar som en träningsapp. Vi hjälper er att omvandla mål till vad som behöver göras och spelifierar de moment som ni vill träna på, tills de är sunda vanor. Målgruppen är ofta med och påverkar innehållet.

Innehållet är det man vill bli bättre på. T ex att arbeta hemifrån, hälsa, säkerhet, ledarskap eller försäljning.

Det är roligt, lärande och engagerande!

Vi levererar spelplattformen GameChanger Bisevo med eller utan utbildning.

Gamification app

Mätbara resultat

GameChanger Bisevo ger mätbara resultat. Här är tre olika resultat från gamification projekt:

Image
Image
Image
Image

Varför fungerar Gamification?

Motivation
Spelplattformen GameChanger Bisevo baseras på forskning inom Organisational Behaviour Management (OBM). Fokus för OBM är att öka de beteenden som är bra för verksamheten. De som skapar en trygg och tillitsfull arbetsplats med sunda vanor som leder mot egna och gemensamma mål.

Lärande
Reflektion är grunden för allt lärande. GameChanger appen hjälper medarbetarna att reflektera kring viktiga arbetsuppgifter, när de utförs.

Ger vägledning i viktiga arbetsuppgifter
Medarbetarna får vägledning i viktiga arbetsuppgifter och i GameChanger appen ser de hur de ligger till mot sina mål.

Engagerande
Vi triggas av att jobba mot gemensamma mål och se våra framsteg.

Vad kan Gamification användas till

Utbilda - Reflektion och lärande i viktiga arbetsuppgifter

Motivera - Säljare, chefer, kundservice, återförsäljare mfl

Optimera arbetsflöden - Säljprocess, ledarskap, introduktion, säkerhet

Implementation - Värderingar och kulturförändring

Image

Gamification - Hur går det till?

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Se en film om gamification

Image

Utbildning i appen

Appen innehåller utbildningsfilmer med quizar. Ni kan själva spela in utbildningsfilmer med telefonen och ladda upp, gärna korta sk mikrolärande filmer

Rapporter

Rapporter från GameChanger Bisevo ger medarbetarna möjlighet att se hur de ligger till mot sina mål och vägleder dem i vad de bör fokusera på för att uppnå målen.

Image
Image

Enkel administration

Med hjälp av GameChanger Bisevos enkla administrationsverktyg uppdaterar ni själva med nya mål och aktiviteter, allt eftersom medarbetarna utvecklas.

Prova Gamification kostnadsfritt i 2 veckor

Roligt, strukturerat och socialt oavsett var man jobbar

Image

Nyfiken på hur gamification kan hjälpa er att nå era mål?

Image
Bisevo Logo
Kontakta oss

Kistagången 12
164 40 Kista
Tel. 08-121 31 61
Email: info@bisevo.se