Gamification för företag

Vi använder gamification för att utveckla ledarskap och försäljning.

Mätbara resultat

Under ett av våra senaste program ökade åtta deltagare sin försäljning med ca 20 miljoner kronor. Ökningen motsvarade ca 30 %. 

Mobilerna 01

Poängen med Gamification

  • Viktiga arbetsmoment förtydligas och stimuleras 
  • Bättre sammanhållning på arbetsplatsen och en insikt i att det man gör har stor betydelse
  • Det är motiverande och roligt

Hur går det till?

Vi hjälper er med att få fram vilka aktiviteter som är viktiga för er. Det kan vara aktiviteter för chefer, projektledare, säljare och kundservice. Det är alltid konkreta aktiviteter och beteenden som deltagarna kan och vill påverka och som påverkar personalomsättningen, tillväxten och lönsamheten.

Våra konsulter och appen ”GameChanger Bisevo” sätter fokus på utvalda aktiviteter och beteenden under en tillräckligt lång period för att implementera nya rutiner. Vi utgår från forskningen inom Organizational Behavior Management (OBM) och beteendeekonomi.

Ett exempel kan vara att när en ledare har genomfört ett möte så ger han eller hon sig själv poäng beroende på hur det genomfördes. Det är ledarna som bedömer sig själva. Den långsiktiga beteendeförändringen uppstår när man kontinuerligt utvärderar sig själv.

Ett annat exempel kan vara att när en medarbetare har gjort en affär eller hanterat ett klagomål så får han eller hon poäng beroende på hur det genomfördes. Det ger ett kvalitativt och kvantitativt mått samtidigt.

Man kan välja att enbart följa sin egen utveckling eller så kan man tävla mot andra, individuellt eller gruppvis.

processbild

Exempel på viktiga arbetsmoment som skapar er framgång

  • Säljsamtal
  • Kundmöten
  • Interna möten 
  • Coacha medarbetare
  • Leveransprocesser

Utbildning i appen

Appen ”GameChanger Bisevo” innehåller också korta utbildningsfilmer och vi producerar skräddarsydda filmer per projekt. Det kombineras med våra utbildare som tränar er i affärsmannaskap, försäljning, kundservice och ledarskap.

gamification mobil sample 2

Speldesign

Vi använder gamification för att få till beteendeförändringar och mätbara resultat inom försäljning och ledarskap. Gamification innebär att man använder speldesign och logik för att omvandla abstrakta verksamhetsmål till konkreta mål och aktiviteter på team- och individnivå.

gamification mobil sample

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om hur gamification kan användas hos er!

KONTAKTA OSS BOKA DEMO

 


Besök oss

Bisevo Business Evolution AB
Kistagången 12
164 40 Kista

Följ oss

 facebooklogopngtransparentbackground      linkedin logo 3

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.