5 tips för en lyckad säljkonferens

Nu är det många av våra kunder som planerar säljkonferens/kickoff. Här är Bisevos bästa tips för en konferens som ökar försäljningen:

  1. Analys – Gör en enkel analys av ert nuläge innan konferensen. Vilka är era största möjligheter respektive hinder?
  2. Möjligheter – Vi rekommenderar att ni jobbar med möjligheterna på säljkonferensen. En säljkonferens är ofta relativt kort och risken med att jobba med hinder är att ni inte hinner vända gruppen till att se lösningen. Att lösa hinder passar bättre under längre förändringsprojekt med löpande dialog.
  3. En säljkonferens skall vara en rolig och trevlig aktivitet som stärker gruppen och det egna varumärket. Välj en leverantör som lyfter er som grupp. Det innebär att ha övningar, spel och workshops med fokus på era möjligheter. Under dessa övningar är det också bra om ledarna får ha en ledande roll. Välj en leverantör som modererar på era villkor och har några inspirationsföreläsningar.
  4. Synergier – Den största möjligheten i företag med fler avdelningar/bolag är synergier i form av korsförsäljning, man säljer sina tjänster till en annan avdelnings kund. Korsförsäljning kan i praktiken vara svårt att få till om man inte känner och litar på varandra. Jobba därför med att öka kunskapen mellan de olika avdelningarnas/bolagens erbjudanden och framför allt med att få dem som har bäst synergier att lära känna varandra. Tänk på det när ni gör gruppindelningar o.s.v. Tänk också på att det är alltid bäst att ta första steget, börja med att ge något istället för att börja med att begära något.
  5. Instegsaffärer – En populär workshop är att ta fram vilka tjänster/produkter som är enklast för nya kunder att köpa av er. S.k. instegsaffärer är ofta en välpaketerad, prissatt tjänst/produkt som kunderna förbrukar kontinuerligt vilket gör att ni lättare träffar kundens köptiming. Beloppet och beslutet skall vara litet för kunden, på så sätt kan de enkelt prova er som leverantör. Om ni gör ett bra jobb under instegsaffären så kan det leda till merförsäljning.

Kontakta gärna oss för mer information om våra föreläsningar inom försäljning och ledarskap.

Rulla till toppen