Gamification för att uppnå mål – 5 tips

Gamification, ibland även kallat spelifiering, är en metod som bygger på att använda sig av element från spel och idrott, i en vanlig värld – till exempel på en arbetsplats. Det handlar ofta om att stimulera goda vanor! Metoden blir allt mer populär bland företag världen över.

Många företag gör misstaget att stirra på nyckeltal. Ett fotbollslag skulle aldrig bara titta på hur många mål dom gjorde och var i tabellen dom ligger. Det är relevant data men det skapar ingen förbättring!

Om man i stället bryter ner det till vad varje person kan göra och belönar arbetet under processen, då kan magiska saker hända!

I den här artikeln går vi igenom fem tips på hur du kan använda gamification för att nå nya framgångar för företaget.

Definiera målet och utmaningen

Att få till beteendeförändringar är svårt. Det är då gamification hjälper till! Det är viktigt att målbilden är klar och att det finns tydliga uppgifter längs vägen. Vad kan vi göra i form av beteenden för att nå målet? Få gruppen att se det långsiktiga målet, jobba med delmål och vad de kan göra, varje dag.

Jobba i grupp

Alla beteendeförändringar görs bäst i mindre grupper där man hjälper och peppar varandra. Genom att dela in målgruppen i hanterbara grupper, så att alla känner sig delaktiga har du mycket att vinna. Att arbeta i grupp har också positiv effekt när det kommer till problemlösning och förmåga till samarbete.

Låt användarna bestämma

Att göra uppgifterna stimulerande är en viktig nyckel när du arbetar med gamification. Genom att låta användarna vara med och bestämma så ökar du motivationen. Det kan handla om konkreta beteenden inom samarbete, välmående, säkerhet, hållbarhet och hur man utvecklar sina kundrelationer.

Sätt gemensamma mål

Man kan jobba mot gemensamma mål utan ett tävlingsmoment men man ska veta att många gillar tävlingsmomentet. Ofta kan det vara en god idé att antingen tävla i lag, tillsammans mot ett gemensamt mål, eller individuellt. Hur du väljer att arbeta beror helt enkelt på vad målgruppen gillar.

Belöna alla

Om någon deltagare utmärker sig, tveka inte att fira lite extra, men se till så att det finns belöningar för alla så att alla som deltar känner sig inkluderade, vilket ökar motivationen.

Belöningarna kan vara personliga eller kan handla om att man vid ett visst mål ger en summa pengar till hjälporganisationer eller åker på en resa tillsammans. Jobba med den berömda “moroten” på vägen mot målet.

Tänk på att belöna utifrån utveckling och inte bara resultat.

Kom igång med gamification idag

Rulla till toppen