Nyheter i Bisevo Gamification

En uppskattad funktion i vår plattform är möjligheten att genomföra enkäter före, under och efter ett internt förändringsprojekt. Det hjälper dig att identifiera vilka beteenden ni bör fokusera på, samt att följa upp och säkerställa resultatet. Du kan också använda enkäterna externt, till exempel i kundundersökningar.

I den senaste versionen av Bisevo Gamification har vi förstärkt enkätverktyget med en AI-koppling som hjälper dig att analysera och dra slutsatser av svaren.

Rulla till toppen