Hälsa och välmående

Går det att åstadkomma beteendeförändringar med hjälp av gamification? Ja, vår app har ett unikt spelupplägg som skiljer sig från andra hälsoappar på marknaden.

Genom lek och tävling blir du motiverad att upprepa hälsosamma beteenden. Det gör du genom att utföra de utmaningar som presenteras i spelet. Det är aktiviteter som reducerar din stress, ökar din vardagsmotion, gör dig starkare i kroppen, uppmuntrar en god kosthållning och gör din vardag gladare och mer meningsfull. Du belönas med poäng och kan lätt se hur du ligger till jämfört med övriga deltagare i spelet. Övningarna i spelet är tydligt instruerade med hjälp av filmer. Du får nya utmaningar med jämna mellanrum så att du kan känna att du utvecklas. Du kan sätta upp mål och få rapporter och statistik.

Ökar motivationen

Appen Bisevo Gamification är baserad på forskning inom Organisational Behaviour Management (OBM). Fokus för OBM är att öka de aktiviteter som är bra för verksamheten. Det skapar en trygg och tillitsfull arbetsplats med sunda vanor som leder medarbetarna mot egna och gemensamma mål.

För att förändra aktiviteter krävs kunskap och motivation. Vår partner Wabanis erfarenhet av livsstilsutveckling och beteendeförändringar inom hälsa hjälper företag till bättre företagshälsa och medarbetarna till ökat välmående.

Uppmuntrar utveckling och lärande

Reflektion är grunden för allt lärande. Bisevo Gamification hjälper dig med rutiner, ger dig ökad kunskap och skapar tillfällen för reflektion över din livsstil. Du sätter själv dina mål som du vill uppnå under spelets gång.

Visar vägen

Appen ger dig vägledning i sunda vanor. Det är lätt att se hur du ligger till i förhållande till dina mål och i spelet om du vill mäta dig med andra.

Skapar engagemang

Vi triggas av att jobba mot gemensamma mål och se våra framsteg.

Vi hjälper er att komma igång

När vi hjälper dig och din organisation att jobba med hälsa och välmående fokuserar vi tillsammans på följande områden.

Definiera tydliga mål

All förändring kräver ett tydligt mål. Vad är det absolut viktigaste för din hälsa just nu och hur ska du mäta det?

Effektivare ledarskap

En ledare som vill förändra ett beteende i en arbetsgrupp måste vara en ledare av just beteende. Vi hjälper er att motivera personalen och tillsammans skapa beteenden som främjar hälsosamma aktiviteter.

Föreläsningar och coachning

Vår partner Wabani föreläser om hälsa och välmående och jobbar även som personliga hälsocoacher, när det behövs. Det är ett bra komplement till det digitala stödet.

Vem kan vinna på digital hälsa?

Alla företag som vill investera i sin personal vet att det är viktigt att satsa på personalhälsa. Det blir allt vanligare att de anställda jobbar hemifrån och då blir det ännu viktigare att fokusera på vardagsmotion, bra kost och ett socialt sammanhang. Nu när vi inte längre kan motivera våra medarbetare på arbetsplatsen, i samma utsträckning som tidigare, är appen en möjlighet att skapa motivation, engagemang och en ökad dialog mellan medarbetarna.

Rulla till toppen