Ledarskapsutbildning för chefer

Vi ger dig verktyg för att skapa bestående förändring, nå affärsmål och stärka er företagskultur.

Det här är ingen dussinkurs, om vi får säga det själva. Vi utgår från den senaste forskningen inom OBM (Organizational Behavior Management) och skapar en ledarskapsutbildning som passar din organisations förutsättningar och mål.

Det fungerar lite som att gå till en personlig tränare, men för chefer. Vi går tillsammans igenom vad ni behöver träna på och vilka vanor ni vill förändra. Sedan stöttar vi er hela vägen genom utbildning och coachning.

En viktig grundsten i träningen är vår app Bisevo Gamification. Alla vet hur utmanande det kan vara att förändra aktiviteter, men med gamification blir det mycket enklare. Så enkelt att det nästan går av sig självt. Dessutom har du roligt under tiden.

Appen hjälper dig att träna in vanor som gör dig till en bättre ledare. Den innehåller allt från checklistor till utbildningsfilmer om vanliga situationer du hamnar i som ledare. Genom att uppmuntra och belöna interaktion mellan deltagarna skapar den engagemang och teamkänsla i gruppen.

Utbildare

Leif Andersson - utbildare Bisevo

Kursen leds av Leif Andersson tillsammans med våra utbildningspartners. Leif är psykolog och författare till boken OBM – Ledarskapets psykologi. Han har stor erfarenhet av att utbilda ledare och är en av tidningen Chefs experter i ledarskapsfrågor.

Exempel på innehåll

  • Vad är ledarskap? – Grundläggande synsätt på ledarskap och de man leder
  • Beteendefokus och OBM
  • Hur leder man på distans?
  • Definiera uppdraget och utmaningarna – Problemlösning
  • Vems är ansvaret? – Hur agerar du som ledare beroende på vem som äger frågan?
  • Aktivt lyssnande – Lyssnandets delmoment och intervjuteknik
  • Förändringsledning
  • Motivation och feedback
  • Coachning och konflikthantering

För vem?

Programmet anpassas efter företagets behov, samt gruppens förkunskaper och storlek. Vi tränar chefer som är helt nya i sin roll och erfarna chefer som vill lära sig mer om OBM.

Omfattning

Eftersom programmet anpassas efter varje företag och grupp varierar det i längd. Men i regel brukar det ta 3–24 månader att skapa nya vanor.

Nästa steg

Hör gärna av dig med dina tankar och önskemål, så tittar vi tillsammans på hur en ledarskapsutbildning för just din organisation skulle kunna se ut!

Emil Sewerin

Team leader, MTG
Emil blev årets ledare på MTG/Viasat ett år efter utbildningen!

”Under min tid som Teamleader på MTG använde vi oss av Bisevos tjänster för att utveckla vår förmåga att coacha och leda ett team på 22 st medarbetare. Med en kombination av bra pedagogik och humor så såg man alltid fram emot nästa session. Om du vill bli en bättre ledare och coach så rekommenderar jag Niclas och Bisevo!”

Mats Flodin
Senior Supplier Development Advisor, Scania

Peter Fichtel har under flera år varit mitt personliga stöd och utvecklingscoach i frågor som rört min personliga utveckling, min utveckling som chef och utveckling av min verksamhet på Scania. Som en del av detta har Peter också arbetat med ett flertal chefer och specialister i verksamheten på i liknande upplägg som för mig själv. Med tydliga och konkreta träningsaktiviteter och stor kompetens kombinerat med en varm och inkännande personlighet har Peter bidragit till min och verksamhetens utveckling långt mer än vad jag kunnat sätta som mål.

Är du nyfiken på personlig utveckling och utveckling av din verksamhet så rekommenderar jag Peter.

Rulla till toppen