OBM – Organizational Behavior Management

Händer det att viktig information inte når fram till dina medarbetare? Eller att de inte följer instruktioner som du tycker är tydliga? Att dina medarbetare helt enkelt inte gör så som ni har kommit överens om?

Tro oss – du är inte ensam om detta. En av de största utmaningarna för företagsledare och chefer är att driva igenom förändringar i beteenden.

Forskning på företagsutbildningar visar på att kunskapen från utbildningen sällan leder till beteendeförändringar. Medarbetarna pratar om det som de har lärt sig, men deras beteende förändras inte.

OBM (Organizational Behavior Management) löser detta. Genom att utgå från grundläggande motivations- och beteendeteorier hjälper OBM dig att förstå varför dina medarbetare beter sig som de gör och ger dig verktygen du behöver för att förändra beteenden.

Vad OBM är och hur det hjälper ditt företag

OBM är en tillämpning av inlärningspsykologins beteendeanalys på olika typer av organisationer. Syftet med OBM är att förbättra och effektivisera prestationer och ledarskap, samt att skapa trygga och väl fungerande arbetsplatser.

Begreppet OBM har sitt ursprung från 70-talet, men metoden i sig har sina rötter i 50-talet då forskningsrönen kring beteendeanalysen tog steget in i näringslivet, militären och skolan.

Utgångspunkten för OBM är insatser som skapar faktiska beteendeförändringar och inte förblir ett samtalsämne i fikarummet. OBM fokuserar på beteenden, observation, mätning samt förstärkning av de beteenden som har påverkan på ett önskat resultat.

Med OBM får du ett verktyg att mäta dina medarbetares beteenden och ett vetenskapligt förhållningssätt till alla de insatser som görs. Genom att mäta före, under och efter insatsen samt använda någon form av kontrollgrupp försöker man säkerställa att den insats man gör verkligen påverkar verksamhetens mål. Det vetenskapliga förhållningssättet används både för att kontrollera att de beteendepåverkande insatserna verkligen påverkar beteendet, samt för att säkerställa att de beteenden man förändrar påverkar verksamhetens mål.

Utbildning, värderingsprocesser, incitamentssystem och andra insatser är bra saker men de är meningslösa om de inte leder till faktiska beteendeförändringar. Om alla i en verksamhet beter sig på samma sätt efter en insats som före den kommer ingenting att förändras. Fokus ligger mer på att öka de beteenden som är bra för verksamheten än att minska de som inte är bra. Ökat fokus på önskade beteenden leder ofta till färre oönskade beteenden.

Med hjälp av OBM kan du få hjälp med allt från enkla saker som att få alla att komma i tid, till mer komplexa som att se till att strategier och planer leder till faktiska beteendeförändringar. Dessutom kan du göra detta på ett sätt som ökar trivseln, engagemanget och motivationen för dina medarbetare och anställda. OBM är ett verktyg att använda för att nå resultat och öka lönsamheten i din organisation.

Öka effekten av OBM med gamification

OBM utgår från den grundläggande motivationsteori som idag har det starkaste vetenskapliga stödet. OBM är anpassat till organisations- och ledarskapsutveckling. Vår plattform Bisevo Gamification bygger på OBM.

Genom att kombinera OBM och gamification får du ett kraftfullt hjälpmedel vid utbildning och förändringsledning.

Hur vi hjälper er med hjälp av OBM

När vi hjälper dig och din organisation med OBM och gamification är det vanligt att vi tillsammans fokuserar på följande områden.

Definiera tydliga mål
All förändring kräver ett eller flera tydligt mål. Vad är det absolut viktigaste för din organisations resultat just nu och hur ska du mäta det? Vi börjar med att hjälpa er definiera just detta.

Effektivare ledarskap
En ledare som vill förändra ett beteende i en arbetsgrupp måste vara en ledare av just beteende. Vi hjälper er att bryta ner en strategi och ett därtill önskat resultat i konkreta beteenden som du som ledare blir ansvarig för att etablera i din organisation.

Beteendeanalys
Den förmodligen viktigaste biten av allt arbete med OBM är att du som ledare lär dig att analysera beteenden och vad som motiverar ditt team till att bete sig så som du önskar. Vi hjälper dig att lära dig att analysera och motivera beteende som driver den förändring du vill se.

Ge feedback
För att du ska lyckas driva igenom en förändring i beteende måste du också ha nära och personliga feedback-loopar med dina medarbetare. Detta gäller i stort sett hela organisationen, men med det huvudsakliga ansvaret på chefer i olika nivåer. Vi hjälper dig och din organisation att sätta upp de processer ni behöver för att ge konstruktiv feedback

Vilka har nytta av OBM?

Alla som vill skapa en faktisk och bestående beteendeförändring har nytta av OBM. Det kan innefatta allt från chefer på olika nivåer inom en organisation, interna eller externa förändringsledare, projektledare och alla andra som arbetar med att få människor och organisation att på riktigt bete sig på ett sätt som skapar resultat.

Är du nyfiken på hur OBM och gamification kan hjälpa din organisation?

Om du vill lära dig mer om OBM och hur teorin kan användas och anpassas för just din organisation – Kontakta oss för ett första möte så berättar vi gärna mer!

Det här är ingen dussinkurs, om vi får säga det själva. Vi utgår från den senaste forskningen inom OBM (Organizational Behavior Management) och skapar en ledarskapsutbildning som passar din organisations förutsättningar och mål.

Det fungerar lite som att gå till en personlig tränare, men för chefer. Vi går tillsammans igenom vad ni behöver träna på och vilka vanor ni vill förändra. Sedan stöttar vi er hela vägen genom utbildning och coachning.

En viktig grundsten i träningen är vår app Bisevo Gamification. Alla vet hur utmanande det kan vara att förändra beteenden, men med gamification blir det mycket enklare. Så enkelt att det nästan går av sig självt. Dessutom har du roligt under tiden.

Appen hjälper dig att träna in vanor som gör dig till en bättre ledare. Genom att uppmuntra och belöna interaktion mellan deltagarna skapar den engagemang och teamkänsla i gruppen.

Rulla till toppen