Hitta dina drömkunder

Hur säljer man till en kund som bara vill prata om pris? Och hur säljer man till en kund som inte vet vad organisationen behöver?

Vi använder den här förenklade bilden för att förstå hur vi ska förhålla oss till olika typer av kunder.

Prispressaren
Längst uppe i högra hörnet har vi ”Prispressaren”. Prispressaren har stor insikt i organisationens behov, är väl insatt i ert erbjudande och kan ert område väl. De är proaktiva, kontaktar själv leverantörer och gör gärna upphandlingar. Prispressare är okej som kund om man kan få diskussionen att handla om detaljer i leveransen snarare än om pris. Prispressaren, namnet till trots, har kompetens att förstå kvalitet och kan vara beredd att betala för hög kvalitet.

Tips: Diskutera kvalitet och detaljer i leveransen.

Den ovetande chefen
Den ”Ovetande chefen” känner inte till sin organisations behov men vet vad leverantörerna i er bransch kan leverera. Det kan gå fort för den här kundtypen att förstå behovet om någon förklarar hur det ser ut. Men det är svårt att få till möten med den Ovetande chefen som ofta sitter högt upp i hierarkin.

Tips: Försök att hitta andra personer hos kundföretaget och återkom därefter till den Ovetande chefen.

Långbänken
Nere i vänstra hörnet finns Långbänkarna som har låg kännedom om både sitt behov och er lösning. Deras inköpsprocess brukar därför bli mycket långdragna. Här krävs tålamod. När en Långbänk väl köper så är fördelen att det blir långa och bra relationer.

Tips: Bjud på information, visa referensprojekt, fråga, lyssna och utbilda inom ert ämne.

Drömkunden
Drömkunderna förstår sitt behov men kan inte så mycket om lösningen. De letar inte upp leverantörer men de är mottagliga för proaktiva och kompetenta leverantörer. De här kunderna måste man kontakta själv. Med Drömkunden kan man bygga ett långsiktigt samarbete och som leverantör är ni värdefull för dem.  

Tips: Vänta inte på att drömkunderna ska kontakta er, för det gör de inte. Ring upp dem.

Frågor?

Har du några funderingar eller vill veta mer, kontakta oss gärna!

Rulla till toppen