Gamification som strategiskt verktyg

Varför tycker så många att det är kul med spel? Jo, bland annat på grund av belöningen man får i den omedelbara återkopplingen.

I köp- och säljprocessen eller internt på företag förekommer gamification allt oftare. De drivkrafter som spel skapar kan användas för att öka motivationen och engagemanget hos de anställda eller kunderna.

Att se sina framsteg och själv kunna påverka sitt resultat eller sin grupps resultat är ett par av de framgångsfaktorer som gör att gamification i näringslivet fungerar.

Beteendet styr resultatet
I idrottens värld fokuserar man på vad man ska göra och hur, för att vinna. Det är viktigt att hålla fokus på vad man kan påverka och inte enbart resultatet. I våra gamification-leveranser så börjar vi med att hitta vilka beteenden som skapar er framgång.

Läs gärna mer om hur gamification kan användas.

Rulla till toppen