Bisevo och Midroc Business school

Bisevo skall tillsammans med Midroc Business School utveckla och leverera en koncerngemensam utbildning i kundrelationer. Kursprogrammet är sex månader. Målgruppen är alla bolag inom Midroc koncernen

eWork och Bisevo ingår avtal
Utbildning till Midroc
Bisevo Logo
Kontakta oss

Kistagången 12
164 40 Kista
Tel. 08-121 316 16
Email: info@bisevo.se