Bisevo stödjer barns utbildning i Uganda

Bisevo stödjer JLOFs arbete med utbildning av barn i Uganda. Genom ekonomisk hjälp från Bisevo får 25 barn i norra Uganda chansen till utbildning, utveckling och ett bättre liv.
JLOF bildades 2011 som en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation.

JLOFs huvudsyfte är att hjälpa människor på ett sätt som leder dem till självständighet och självförsörjning. Stiftelsen skall genom praktiska och hållbara projekt och program, arbeta för att förbättra möjligheterna för fattiga och utsatta i samhället. Läs gärna mer om JLOFs verksamhet på deras hemsida.

 

Bisevo stödjer barns utbildning i Uganda
6 tips för en lyckad säljkonferens
Bisevo Logo
Kontakta oss

Kistagången 12
164 40 Kista
Tel. 08-121 316 16
Email: info@bisevo.se